Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v oblasti práva a řízení projektů

Název projektu: Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v oblasti práva a řízení projektů

Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.06/02.0025                                                                                                                UDRŽITELNOST PROJEKTU

Období realizace projektu: 1. března 2011 – 31. října 2012                                                                                                      

Partner projektu:

Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s.

Cílová skupina:

Vedoucí pracovníci a pracovníci zodpovědní za sjednávání smluv, řízení zakázek a koordinaci řídících procesů v podnicích Ústeckého kraje.

Základní cíle projektu:

Cílem projektu je vytvoření dvou výukových modulů zaměřených na:

1. využití IT při řízení zakázek a analýzy rizik,

2. právo a legislativu (oblast závazkového a pracovního práva, inovací a uzavírání licenčních smluv).

Po jejich pilotním ověření a zapracování připomínek budou výukové moduly převedeny do e-learningové formy a zpřístupněny na internetových stránkách projektu. Tato forma byla zvolena s ohledem na časovou vytíženost cílové skupiny a možnost tak studovat pohodlně při zaměstnání.

Při vytváření výukových modulů bude kladen důraz především na praktickou aplikaci získaných znalostí do prostředí reálného podniku. Kromě teoretické části budou tedy moduly obsahovat také charakteristiku nejčastěji užívaných IT technologií a aplikací, praktické návody pro jejich správný výběr, případové studie a praktické návody k uzavírání smluv v oblasti závazkového a pracovního práva a inovací.

Obohacením budou zkušenosti příjemce získané při realizaci poradenství v ekonomické a finanční oblasti na švýcarském trhu a zkušenosti partnera se zahraniční legislativou.

Hlavní aktivity projektu:

1. Vytvoření výukových modulů v oblasti zavádění a využívání IT v oblasti řízení a analýzy rizik a v oblasti práva.

2. Zpracování výukových modulů do e-learningové podoby.

3. Pilotní ověření na 15-ti osobách z řad cílové skupiny, kdy jim kromě výukových modulů a e-learningu bude k dispozici také individuální konzultace s lektorem. Součástí této aktivity bude zpětná vazba lektorů i samotných účastníků vzdělávání a také evaluace výukových modulů z pedagogického hlediska.

4. Posouzení relevance připomínek a jejich zapracování do finální podoby výukových modulů.


e-learningovou výuku naleznete zde http://elearning.swissconsulting.cz/

 

 


VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuPoslat odkaz na tuto stránku › Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v oblasti práva a řízení projektů projekty, dotace, samostatný, absolvent, škola, právo

© 2021 Insion

Provozovna:

Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o.
Topolová 1234
434 01 Most

Sídlo:

Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o.
Na Pískách 828/33
160 00 Praha - Dejvice

Kontakty:
mobil.:  +420 775 900 735
email:   infoswissconsulting.cz