Pražský inovační voucher

https://www.penizeproprahu.cz//wp-content/uploads/2016/08/logolink-OP-PPR.jpg

V roce 2020 získala naše společnost „Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o.“ podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 4 výzvu Pražský voucher na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy „Sykora Swiss Consulting CZ“ na projektu „Testování vlastností elastických materiálů určených jako nosný plocha dopravníku s měnící se rychlostí pohybu“ v Praze za účelem testování vlastností dopravního pásu. Očekávaným výstupem je návrh konstrukce a stavba první varianty dopravního pásu, konstrukční a testovací práce, testování funkčního vzorku a jeho následné úprav a výzkumná zpráva. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Sykora Swiss Consulting CZ

Společnost Sykora Swiss Consulting CZ, s r.o. působí v oblasti ekonomického a podnikového poradenství od roku 1995. Sídlo společnosti je v Praze a další pracoviště máme v Mostě.


V současné době se zabýváme především:

  • tvorbou ekonomických a finančních analýz zaměřených na ekonomický zdraví společností,
  • přípravou a realizací projektů pro státní správu, města a jimi řízené organizace,
  • odbornou osobní asistencí pro jednatele, společníky i ředitele kapitálových společností,
  • získáváním dotací na vytváření nových pracovních míst a vzdělávání zaměstnanců,
  • podílíme se na projektu internetového serveru z oblasti strojírenství (www.i-tes.com),
  • spolupracujeme s Českou technologickou platformou strojírenství,
  • poradenství pro společníky a jednatele start-up.

Společnost Sykora Swiss Consulting CZ, s r.o.  je jedním ze zakladatelů Klubu vzdělávání manažerů České manažerské asociace.

Představení "Klubu vzdělávání manažerů" České manažerské asociace.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Falterová Zudová

manažer


+420 775 900 735

zudova@swissconsulting.cz

 

 


Naši činnost lze rozdělit do tří oblastí:

Osobní asistence


Dlouhodobě poskytujeme společníkům, jednatelům, manažerům firem konzultace a odbornou pomoc při řízení firmy a při řešení problémů spojených s jejich podnikáním. Součástí asistence jsou odborné rešerše.

Rizika a odpovědnost ve spol. s r.o.


Založení společnosti a společenská smlouva, smlouva o výkonu funkce a odpovědnost jednatele, souběh funkce jednatele a zaměstnance, péče řádného hospodáře, podnikatelský plán, ekonomické analýzy vlastní a firem, sankce a pokuty.

 

Průvodce problematikou ZDE >

 

Projekty a dotace


Pro naše klienty připravujeme projektové žádosti včetně všech příloh a to jak na investiční záměry, tak na získání dotací na tvorbu nových pracovních míst, školení a vzdělávání zaměstnanců, apod.

 


Analyzujeme Ekonomický stav a finanční situaci Vaší společnosti

 

next


Pomůžeme Vám najít rizika a příležitosti, ztrátové a výnosové stránky podnikání i analyzovat dodavatele nebo konkurenci, která ovlivňuje finanční zdroje Vaší společnosti. Díky naší  analýze získáte úplný přehled nad finanční situací společnosti, přehled nad jednotlivými částmi rozvahy, výkazu zisků a zátrát či cashflow.

Našimi hlavními výhodami oproti konkurenčním analýzám jsou přímé konzultace se zákazníkem a podrobný rozbor jednotlivých analyzovaných parametrů.

 

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuPoslat odkaz na tuto stránku › Poradenství, osobní asistence, jednatelé

© 2021 Insion

Provozovna:

Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o.
Topolová 1234
434 01 Most

Sídlo:

Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o.
Na Pískách 828/33
160 00 Praha - Dejvice

Kontakty:
mobil.:  +420 775 900 735
email:   infoswissconsulting.cz